Vierde Weg Studiegroep

Op vrijdagavond in de oneven weken zijn de huiskamerbijeenkomsten Praktische filosofie. Als je erbij wilt zijn, welkom! Stuur een mail of bel even voor het adres.
 Hoe mooi een model of verhaal ook is, als praktisch filosoof wil je ‘bewijs’, wil je voor jezelf verifiëren of het verhaal klopt en wat je er aan hebt. Hoe je omgaat met je dagelijkse leven en alles dat gebeurt in de ‘buitenwereld’ is dan ook een belangrijke graadmeter.
Het centrale thema van alle belangrijke religies en filosofische stromingen is dat  een mens een halfproduct is. Dat we in ons ‘iets’ hebben waardoor een verdergaande evolutie mogelijk is. “Iets” dat te maken heeft met transformatie, verlichting, bevrijding, het loskomen uit de cirkel van geboorte en sterfte.
Gesteld dat die mogelijkheid daadwerkelijk bestaat, dan is het redelijk om aan te nemen dat we in ieder geval al over de ingrediënten beschikken. Nu nog de receptuur en de uitvoering, de creatie. De ‘ingredienten’ die we eenvoudig in onszelf kunnen ontdekken, zijn de mentale, de emotionele en de fysieke vermogens. Deze zin gerelateerd aan de drie meer bekende ‘wegen’, waarbij volkomen beheersing van één van die drie wordt nagestreefd. Zo kennen we de fakir, de monnik en de yogi die zich terug trekken uit de ‘normale wereld’. Karakteristiek aan de Vierde Weg is dat juist de samenwerking van de mentale, emotionele en fysieke kwaliteiten wordt nagestreefd  en participatie aan ‘normale wereld’ juist centraal staat.
In deze ‘studiegroep’ ben je zelf het onderwerp van studie: hoe zit je in elkaar? Hoe is de relatie tussen jouw buitenwereld en je binnenwereld? Wat kun je in jezelf veranderen waardoor je én gelukkig kunt zijn in zowel de buitenwereld én je binnenwereld?
Call Now Button