Als je pijn hebt, wil je maar één ding… er van af

Er zijn van die momenten dat je ineens begrijpt waarom het nodig was om je jaren geleden in iets te verdiepen. Waarom het toen belangrijk was om je in te spannen, voor iets dat daarna op de achtergrond is geraakt. En waarom dat nu ineens ‘bij je terug komt’. Zo’n moment had ik drie weken geleden.

Het kwam in de vorm van een apparaat en de vraag of ik hiervoor de distributie zou willen opzetten. De “MetMaster” is een Micro Electro Therapie die bijzonder effectief blijkt bij pijnvermindering en energieklachten . Zelf had ik al zo’n apparaat en het effect van de behandeling van pijnklachten, zoals reumatische aandoeningen en ontstekingspijn, was inmiddels ook bekend bij mensen in mijn directe omgeving. Doordat ik, ook aan den lijve, heb ervaren wat deze puls doet, werd ik echt heel blij van deze vraag. Het resultaat vind je op www.sinedolor.com

Het zal je niet verbazen dat het idee achter de MetMaster wel heel erg overeenkomt met de uitgangspunten die ik al jaren hanteer: het vergroten van zelfredzaamheid en je eigen verantwoordelijkheid nemen voor de verbetering van je omstandigheden. Focus van ‘waarom niet’ naar ‘hoe wel’. Waarbij het op ervaring gebaseerde “werkt het?” nog steeds het belangrijkste criterium is.

Even terug in de tijd

Begin deze eeuw, werd mij gevraagd of ik “iets wilde doen” met pijnbestrijding. En aangezien ik er slecht tegen kan als mensen onnodig pijn hebben, zowel fysiek of emotioneel, was mijn antwoord voorspelbaar.

Deze vorm van pijnbestrijding, een Micro Electro Therapy, zou bijzonder goed werken bij de meest uiteenlopende pijnklachten. Ik weet nog dat ik ‘beduidend meer dan een beetje’ sceptisch was. Zelfs na het volgen van de opleiding en na alle succesverhalen van mensen met aandoeningen waar ik eerder nog nooit van gehoord had, was mijn wantrouwen niet weg. Tot mijn eerste ‘cliënt’ na een week zelftherapie terug kwam met de opmerking “ik wil ‘m hebben”. Ik kon mijn reactie “doet ie t dan?” ternauwernood inslikken. Het was de eerste van een groot aantal ‘wondertjes’.

Mijn belangstelling lag toen echter meer bij ‘wat beweegt mensen’ en het optimaliseren van samenwerking tussen mensen dan bij het aanhoren van “klachthistorie, en wat er allemaal niet gewerkt heeft. Mijn therapeutische kwaliteit was en is nog steeds niet zo hoog. Hypothesen en analyses over ‘waarom het is zoals het is’ hebben minder mijn aandacht dan “wat is er nodig om het op te lossen?”

En in dat kader past MetMaster fantastisch goed. MetMaster Therapie is oplossingsgericht, effectief en gebaseerd op ervaring. Daarbij heeft het ook een wetenschappelijke onderbouwing en een imposant trackrecord. Dat alles in een concept van professionele ondersteuning met een zo groot mogelijke zelfstandigheid en vrijheid. Waardoor mensen met (chronische) pijn een substantiële verbetering van de kwaliteit van hun leven kunnen ervaren.

Call Now Button