Mens

Het is je vast wel eens opgevallen dat verschillende mensen verschillend reageren op iets dat gebeurt. Wat voor de een prettig is, kan voor een ander juist stress opleveren. De mens is een wezen met drie breinen. We beschikken over een fysieke, een mentale en een emotionele intelligentie. De mix van deze drie bepaalt iemands karakter, talenten, drijfveren en competenties.

Er zijn dus zowel verschillen in competenties en karakter. Een eigenaardigheid hierbij is overigens dat we wel weten dat verschillende mensen, verschillend reageren maar dat we dat ook snel weer vergeten, waardoor we er vanuit gaan dat alle andere mensen iets op een zelfde manier ervaren en waarderen als wij zelf. Kortom, in ons ‘gewone dagelijkse leven’ zitten we vol met aannames en impliciete en expliciete verwijten over anderen. Van deze ‘anderen’ heeft met name de groep ‘collega’s’ altijd een bijzondere positie…

Veel teams kennen nog onnodig veel stress en frustratie. “Als ze nou eens…” en “Ze snappen toch wel dat…” wordt nog te vaak gehoord en nog veel vaker gedacht. Onnodig, temeer daar de oplossing best wel eenvoudig is. Een innovatie van het team van ‘aanname-gestuurd’ naar ‘vraag-gestuurd’ – optimaal gebruik maken van complementaire karaktereigenschappen van de deelnemers – respect voor en plezier met elkaar – minder onnodig energieverlies – ruimte voor innovatie – … – en dat in minder dan drie maanden.

 

Ons aanbod

[tabs slidertype=”left tabs” auto=”on”] [tabcontainer] [tabtext]Essential SanityCheck voor Teams[/tabtext] [tabtext]Kwartaal Transformatie[/tabtext][tabtext]Coaching on the job[/tabtext] [/tabcontainer] [tabcontent] [tab] De Essential SanityCheck voor Teams verschaft je:

 • razendsnel zicht op de verdeling van talenten en kwaliteiten over je team
 • een helder beeld van de cultuur van je team
 • concrete aanduidingen van de zwakke en sterke punten van je team
 • kennis van hetgeen stress in je team veroorzaakt
 • weten wat de actuele stand van de mentale en emotionele conditie van je teamleden is, met andere woorden hun individuele en collectieve stressbestendigheid kennen.

Meer weten?

download de brochure

Brochure Essential SanityCheck voor Teams (pdf)

[/tab] [tab] Die belangrijke omslag met je team maken in één kwartaal?

Slechts één kwartaal is nodig om een gewenste transformatie met een team te realiseren. Langer is niet alleen onnodig, zelfs ongewenst. Het risico bestaat dan dat  ‘veranderen’ deel gaat uitmaken van de cultuur, waardoor er altijd wel iets veranderd maar zelden iets verbeterd.

 • Tegenvallende omzet?
 • Verzuim van medewerkers boven de 3%?
 • Afnemend plezier in je eigen bedrijf?
 • Lastig om geschikte medewerkers te vinden?
 • Investeerders die zich terugtrekken?

De Kwartaal Transformatie is een teamtraject waarbij het probleemoplossend vermogen van een team sterk wordt vergroot. Een intensieve begeleiding van zowel team als management waarbij de structuur en het format wordt aangereikt waardoor de oplossing van “wat het probleem in stand houdt” gevonden en getransformeerd wordt. Voorgoed.

Wat in ieder geval niet werkt, maar wat je gerust mag onderzoeken, is:

 • Iedereen (nog) iets harder laten lopen
 • Uitgebreide onderzoeken naar “waarom niet”
 • De interne competitie vergroten
 • Creatieve sessies of heide-bijeenkomsten
 • De administratieve organisatie nog een keer onder de loupe nemen
 • Zoeken naar schuldigen
 • Innoveren om het innoveren
 • Strakkere controle en regie
 • De zaak op z’n beloop laten

[/tab] [tab] Content [/tab][/tabcontent] [/tabs]

Call Now Button