Sinterklaas als innovatiemanager?

Haal Sinterklaas als innovatiemanager binnen in je organisatie

“Als je niet duidelijk vraagt wat je wilt, krijg je iets anders – De Wet van Sinterklaas”

De metafoor van Sinterklaas is ontstaan bij organisaties die door een veranderproces heen gingen. Het gebruik van het verhaal van deze voormalige bisschop, bleek zeer aansprekend om teams (nog) beter met elkaar te leren samenwerken, mensen intrinsiek te motiveren om anders te doen en de volle verantwoordelijkheid te nemen voor zowel hun werkplezier en functioneren.

Organisaties zijn vrijwel permanent in verandering. Klanten, wetgeving, wensen van medewerkers en de economische omgeving bewegen immers doorlopend en iedere organisatie heeft een plek in dit krachtenveld. Normaal gesproken gaan veranderingen vanzelf en natuurlijk. Begeleiding is dan ook absoluut onnodig. Niet mee-veranderen terwijl de omgeving wel beweegt, heeft daarentegen wel degelijk een zet nodig.

Cultuur, bedrijfsproces en communicatie zijn de drie aspecten waar de toepassing zich op richt. Iedere bedrijfstak en daarbinnen iedere organisatie en daarbinnen weer ieder team of iedere afdeling heeft een specifieke cultuur. Dit heeft een zowel een effect op de ongeschreven regels binnen die eenheid als op hoe die eenheid door anderen wordt ervaren.

Uit inmiddels jarenlang onderzoek en toepassing blijkt dat iedere cultuur twee blinde vlekken heeft in het eigen proces. Dit zijn de fasen in het proces waar iets anders gebeurt dan men denkt dat er gebeurt. Het zal niet verassend zijn dat storingen en stagnaties in het bedrijfsproces niet gezocht worden op de fase waar deze blinde vlek bestaat.

Doordat voor zowel het in beeld brengen van de cultuur en van het proces hetzelfde model wordt gebruikt, is de diagnose bijzonder snel en efficiënt vast te stellen. Dit heeft als voordeel dat direct ook gezocht kan worden naar ‘hoe wel’ in plaats van tijd en energie te verliezen in ‘waarom niet’. Karakteristiek aan blinde vlekken is dat het benoemen ervan direct herkenning oplevert, waardoor de oplossingsrichting ook snel gevonden is.

Een externe impuls om (die delen van) een organisatie weer ‘als vanzelf’ optimaal te laten functioneren, is belangrijk als:

–       omzetverlies dreigt of al optreedt,

–       klanten wegblijven,

–       het ziekteverzuim boven de 3% komt

–       en zeker bij fusies en overnames.

Deze impuls mag dan noodzakelijk zijn, dat betekent echter niet dat deze trajecten langdurig of kostbaar zijn. Uit de praktijk blijkt dat een korte interventie met een omlooptijd van maximaal drie maanden het meest effectief is. Mensen gaan immers niet bij een organisatie werken omdat ze willen veranderen.

Als je leidinggevende bent, gun jezelf dan het cadeau van een geïnspireerd team dat met minder stress meer aansprekende resultaten bereikt. Bel Rob de Best rechtstreeks op 0653 266 360 of stuur een mail naar robdebest@mac.com en boek “Sinterklaas” vandaag nog voor een bezoek.

[retweet] [facebook]

Call Now Button