Organisatie

Sommige antwoorden kun je niet krijgen, maar wel zelf ontdekken. Bij Modus Quartus kun je terecht met dit soort levensvragen. Vragen die je nergens anders beantwoord kreeg. Het gaat er immers niet om of het ene model van de kosmos meer ‘waar’ is of leuker is dan een ander. Het gaat er om dat je zelf leert ontdekken, leert ervaren. Dan is het van jou. Dan hoef je ook niets te onthouden of uit je hoofd te leren. Het is eigen. Het gedachtegoed van de filosofische school ‘De Vierde Weg’, waaronder het symbool van het enneagram, wordt binnen Modus Quartus onderzocht.

“In het leven, niet van het leven” Het ‘gewone’ dagelijkse leven staat centraal in deze traditie. Anders gezegd: wie ben ik ten opzichte van de omstandigheden waar ik dagelijks mee te maken heb. Als ik mijn omstandigheden niet kan veranderen, kan ik dan wel iets met de beleving daarvan?

Een andere belangrijke eigenschap is de ‘eis’ tot verificatie: Niet iets aannemen of napraten omdat het aardig klinkt, wel zelf onderzoeken en de ervaring eigen maken.

Dit onderzoek heeft in 2003 geleid tot de ontwikkeling van het protocol “Essential Coaching” dat zich richt op transformatie van spanningsklachten en emotionele problematiek. Geen lange gesprekken, wel concrete oefeningen die ervoor zorgen dat lichaam, geest en gevoel weer gaan samenwerken.

In 2007 is de focus verschoven naar teambegeleiding en organisatietransformatie. De SantityCheck voor teams en vooral het in 2014 verschenen The Working Way,  is hier het resultaat van.

Deze toepassing voor dagelijks gebruik, ook voor mensen die geen ‘spirituele’ vragen hebben, is kenmerkend voor de Vierde Weg. Filosofie betekent hier niet dat er eindeloos over gepraat wordt. Het betekent wel dat het de toets in het dagelijks leven moet kunnen doorstaan. Mensen moeten er iets aan hebben.

Om haar doelstelling te bereiken faciliteert Stichting Modus Quartus het volgende:

•    Cursussen, trainingen, seminars en opleidingen
•    Persoonlijke leertrajecten
•    Studiegroepen en –dagen
•    Bedrijfsadvisering
•    Lezingen en workshops
•    Publiciteit, zoals boeken, blogs, nieuwsbrieven, tweets en mailberichten.

Te dien einde voert de Stiching Modus Quartus het merk- en beeldrecht van Rob de Best  die tevens als leraar aan de Stichting verbonden is. Ook de merknaam Essential coaching, training etc kunnen door de Stichting Modus Quartus worden ingezet.

Als donateur bent u van harte welkom om de verwerkelijking van de doelen van Stichting Modus Quartus te ondersteunen. Voor een jaarlijkse bijdrage van minimaal € 98,- krijgt u:
•    Een jaarlijkse overzicht van de projecten, ontwikkelingen en activiteiten
•    Een uitnodiging voor alle voor u toegankelijke activiteiten
•    Korting of vrije toegang voor die activiteiten.

Donateur worden? Meld u aan via secretaris@modusquartus.com

Stichting Modus Quartus – KvK ‘s-Gravenhage 51983583

Call Now Button