The Working Way

“The Working Way”: Meer aansprekend resultaat bereiken met minder stress.
Toepassing van The Working Way slaat de  brug tussen hoe het nu is en hoe je het eigenlijk graag wil(de). Teleurstelling over de behaalde resultaten, kan een aanleiding zijn; of onrust en spanning op de werkvloer; of niet adequaat kunnen reageren op wat de omgeving van jou en je team vraagt. Of (en dat is natuurlijk veel leuker) je hebt een fantastisch idee dat je graag wilt realiseren. Hoe dan ook: als je huidige situatie niet is wat het zou kunnen zijn, biedt The Working Way de receptuur voor de oplossing.
Wat iedereen al weet:
  • In ieder samenwerkingsverband (team) spelen twee aspecten: taak en gedrag.
  • Ieder team is unieke combinatie van unieke mensen.
  • Een team functioneert in een variërend krachtenveld van externe omgeving, medewerkers en klanten.
  • Teams maken een autonome ontwikkeling door.

De ideale managementstijl is als het oplossen van een vergelijking met meerdere variabelen. Wat voor het ene team of bedrijf goed werkt, geeft geen enkele garantie dat dit voor een andere organisatie ook werkt.  Daarbij: wat altijd goed gewerkt heeft kan ineens contraproductief blijken. Verloop en verzuim neemt toe, klanten haken af, resultaten worden niet altijd meer, of slechts met heel veel inspanning en stress bereikt. We kennen ze wel, de signalen van een ongezond bedrijf. We kennen ook de verschillende reacties waarmee deze signalen als ’tijdelijk ongemak’ worden afgedaan of er slechts doekjes voor het bloeden worden uitgedeeld. Opvallend is dat veel bedrijven liever de pijn betalen dan te kiezen voor een structurele oplossing.

Kennelijk wennen we snel aan een of ander ongemak en al snel kunnen deze ongemakken tot de cultuur gaan behoren. Tot het echt niet langer meer gaat. Soms ook gebeurt er iets waardoor het direct duidelijk wordt dat het anders moet. In beide gevallen is de conclusie hetzelfde:  Er moet iets  veranderen… Maar wat? Wat heeft het werkelijk gewenste effect en hoe zorg je voor een vanzelfsprekende implementatie?

De essentie van de Working Way is de toepassing van de fundamentele principes, waarop iedere verandering en transformatie is gebaseerd. Wat we ook bedenken, we zijn gehouden aan dezelfde wetten als die aan ons eigen bestaan ten grondslag liggen. Net zo min als het mogelijk is om de wet van de zwaartekracht te overtreden, is het onmogelijk om deze fundamentele principes uit te sluiten. Werken volgens deze principes betekent dat resultaten die een glimlach opleveren, ‘als vanzelf’ worden bereikt. Afwijken betekent dat het steeds moeizamer wordt om aansprekende resultaten te bereiken, als er al resultaat bereikt wordt.
The Working Way is oeroude kennis in een eigentijdse toepassing. Ook nu is er niets nieuws onder de zon. Het is een pand vol open deuren. De praktijk leert echter dat het uitermate lastig is om al die deuren ook open te houden.
Invulling van het sjabloon levert een schat aan informatie op. Informatie waaruit o.a. blijkt:
– wat is de bedrijfscultuur en welk effect heeft die cultuur op mijn medewerkers en doelgroep?
– wat zijn de zwakke plekken in mijn procesvoering?
– wat is de voorspelbare cultuurontwikkeling van de organisatie
– wat zijn de ongeschreven regels waardoor er (steeds) iets anders gebeurt dan afgesproken?
 Praktisch sjabloon
“The Working Way” is een sjabloon geworden, een checklist die je kunt gebruiken om je eigen activiteiten, de processen waar je mee te maken hebt, eens tegen het licht te houden. Het levert een overzicht dat inzicht oplevert in ‘waar zitten weerstanden in je proces die het resultaat negatief beïnvloeden’. Hoewel dit al jaren mijn werkterrein is, merk ik dat het soms lastig is om anderen duidelijk te maken wat ik nu precies doe en met welk resultaat. Met The Working Way, geef ik mijn receptuur vrij. Voor ieder die het zelf wil proberen en voor ieder die het gemakkelijker vindt om mij te vragen om ‘in hun keuken te komen koken’.
Kleine ergernissen verraden stagnaties

Mijn verdieping van de afgelopen periode in alle facetten van het procesmodel, waar ik sinds 2001 mee werk en wat een bron van inspiratie blijft, heeft weer eens zonneklaar aan het licht gebracht dat het vooral de “regelmatig terugkerende ergernissen” zijn die stagnaties of blokkades in het proces verraden. Op zich zijn ze steeds wel oplosbaar en lijken ze onbeduidend ten opzichte van alles dat wel goed gaat. Juist doordat je snel weer vergeet, blijken ze echter door te groeien en steeds belangrijker te worden. Tot ze het proces zover kunnen stagneren dat resultaten slechts met steeds meer moeite worden bereikt.

Ik heb me kunnen beperken tot minder dan 25 pagina’s zonder afbreuk te doen aan de essentie, zodat de leestijd minder dan een half uur is. De werkelijke opzet is daarna natuurlijk dat je het sjabloon gebruikt en blijft gebruiken, waardoor je met steeds minder ongemak, steeds meer resultaat bereikt.

Ontvang een gratis exemplaar

Graag stuur ik je een exemplaar van The Working Way. Vul daartoe even je mailadres hieronder in en je ontvangt de link om The Working Way te downloaden.

Call Now Button